BELANGRIJK NIEUWS VANUIT DE GEMEENTE ROTTERDAM 2023

Dit moet u als volkstuinder weten bij aanvang van het nieuwe tuinseizoen.

Afgelopen week is er veelvuldig overlegd en vergaderd met besturen via het Platform en de AVVN( online) over de plannen die de gemeente aan de Rotterdamse volkstuinen heeft voorgelegd.
Vrijdag de 13e ontving VTV Lusthof de stukken van de gemeente.
Een lijvig geheel van meer dan 50 pagina’s.

Hieronder vindt u de stukken welke wij hebben ontvangen van de gemeente Rotterdam.
Het is belangrijk dat u deze stukken leest, zodat u weet wat er exact gaande is en dat het ook duidelijk is waarom bijvoorbeeld de AVVN en Platform de gemeente hebben laten weten niet akkoord te zullen gaan met een nieuwe huurovereenkomst. 

Algemene Bepalingen Grondhuur

Gemeente Rotterdam versie 16 juni 2021

Grondhuurovereenkomst volkstuinpark

Onverbindend concept. Onder voorbehoud

Zelfwerkzaamheid

Definitieve onderhoudstaken gemeente

Het lastige lid (brochure)

Hoe omgaan met (overlastige) tuinleden

Bestuursreglement R'damse Volkstuinen

Conceptvoorstel

Huishoudelijk Reglement R'damse VT

Conceptvoorstel

Modelstatuten Rotterdamse Volkstuinen

Conceptvoorstel

Demarcatie Nutstuinen Rotterdam

Definitieve opstelling per 1-11-2022

Demarcatie Verblijfstuinen Rotterdam

Definitieve opstelling per 1-11-2022

Kwaliteitseisen Volkstuinen (definitief)

Integraal onderdeel huurovereenkomst

Reductieregeling per 2023

Financiële tegemoetkoming Gemeente

Informatieset 17-1-2023

Begeleidend schrijven stukken Gemeente

Veel gestelde vragen

voor Rotterdamse tuinhuizenverenigingen

Hantering CROW systematiek

Resultaten en gevolgen conditiemeting

Vijfjarige huurovereenkomst 28-12-2022

Definitieve voorwaarden over verkrijging