Loods Commissie

Voor alle basisproducten van uw tuin

De loods ligt vanuit de kantine gezien rechts van het parkeerterrein en is bedoeld voor de opslag van tuinbenodigdheden voor de verkoop. Ook zijn hier de gereedschappen (voor algemeen werk) opgeslagen die voor het onderhoud op het complex noodzakelijk zijn, zoals de trekker, grasrollers, hakselaar, etc. Tevens is er een werkruimte beschikbaar voor de leden van de technische commissie. Je kunt hier terecht voor o.a.: tuingrond, potgrond, zand en gasflessen. De laatst genoemden staan opgeslagen in het gashok achter het verenigingsgebouw.
De loodscommissie draait volgens een rooster bepaalde diensten en zorgt tijdens de openingstijden voor de verkoop van diverse producten voor de tuin en het beheer van alle tuingereedschappen. De coördinator van deze commissie verzorgt de inkoop en administatie en controleert de voorraden.

Commissieleden

Als contactpersoon geldt de coördinator van de commissie die is aangesteld door het bestuur.

Frank Ackermans

Coördinator

© VTV Lusthof