Welkomstcommissie

De juiste weg van aspirant lid tot tuinlid

De Welkomstcommissie heeft in eerste instantie als taak het inschrijven van (in een tuin geïnteresseerde) personen die aspirant-lid van de vtv Lusthof willen worden. Tijdens een welkomstgesprek worden de personalia van die persoon opgenomen en aan de hand van een legitimatiebewijs gecontroleerd. Daarna worden aan de kandidaat vragen gesteld over zijn/haar ervaring op het gebied van tuinieren en de reden waarom hij of zij een volkstuin willen beginnen bij de vtv Lusthof. Vervolgens laten de commissieleden de kandidaat kennismaken met het reilen en zeilen van de vereniging, wat op de vtv Lusthof wel en niet is toegestaan en op welke manier men actief aan de vereniging kan deelnemen.
Van het gesprek wordt een verslag op schrift gesteld. Dit wordt overhandigd aan het bestuur. Het bestuur beslist op basis van dit verslag of de kandidaat al of niet als aspirant-lid kan worden geaccepteerd. Pas nadat de geïnteresseerden als aspirant-lid is geaccepteerd kunnen zij op een te koop staande tuin reageren.

Commissieleden

Als contactpersoon geldt de coördinator van de commissie die is aangesteld door het bestuur.

Chris Olthof
Coördinator

E-mail

© VTV Lusthof