De kapvergunning

Wat u moet weten en hoe vraagt u een vergunning aan

  • In het algemeen geldt, dat alleen voor bomen en struiken met een stamomtrek van 50 cm of meer, gemeten op 1.30 m boven de grond, een vergunning verplicht is. (Zie hhr Art 8 sub q)

  • In de eerste week van juni en de eerste week van november worden de aanvragen in behandeling genomen.
  • Verzending gaat via het secretariaat.
  • Het ingevulde formulier kunt u in een voldoende gefrankeerde enveloppe afgeven op het secretariaat of in de groene brievenbus aan het hek doen.
  • Het is niet toegestaan al tot kap over te gaan eerder dan zes weken nadat de vergunning binnen is. Dit in verband met de mogelijkheid tot het aantekenen van bezwaar door derden.
  • Een kapvergunning is niet alleen nodig als u een boom wilt kappen. Ook als u bomen of struiken wilt rooien of zodanig wilt snoeien dat de vorm ingrijpend verandert, moet u een kapvergunning aanvragen.

Een boom op een volkstuin
Op de Rotterdamse Volkstuincomplexen zorgen de bomen, zowel in het semi-openbaar gebied als op de individuele tuinen voor een mooie groene aankleding van de complexen. De keerzijde is dat deze bomen onderhouden moeten worden en  ook overlast kunnen geven. Denk aan ongewenste schaduw of omvallen. Omdat alle bomen op gemeentelijke grond staan is de gemeente ook altijd juridisch verantwoordelijkvoor de veiligheid rond bomen.

Bomen in het semi openbare gebied worden onderhouden door Stadsbeheer Uitvoering Werken (UW) in opdracht van Stadsontwikkeling Vastgoed.
De bomen op de individuele tuinen dienen door de volkstuinder zelf te worden onderhouden. Indien de boom op een niet juiste wijze wordt genoeid, is de boom ernstig en onherestelbaar beschadigd, waardoor een onveilige situatie ontstaat.

Om dit te voorkomen, zijn door de Gemeente Rotterdam een aantal aandachtspunten voor het planten en onderhouden van een boom op een rij gezet:

1. Wanneer mag ik een boom planten?
2. Wat komt er kijken bij het planten van een boom?
3. Hoe kan het onderhoud van eenboom goed worden geregeld?
4. Hoe gaat het kappen van een boom in zijn werk?

Bekijk deze regels van de Gemeente Rotterdam door het aanklikken van onderstaande button.

zo ga je met bomen om