Technische Commissie

Hoe je het ook bekijkt, de techniek staat voor niets

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor tal van werkzaamheden, waarvoor handvaardigheid en enig technisch inzicht is vereist. Hieronder worden verstaan technische werkzaamheden zoals: de elektriciteit, riolering, waterleiding, schilderwerk, reparaties en onderhoud van gereedschappen, speeltoestellen, etc. Voorbeelden hiervan zijn o.a.: het schilderwerk aan het verenigingsgebouw of de toegangshekken, het nieuwe dak op de loods, het plaatsen van een nieuwe informatiekast, het renoveren van keuken en kantine en nog veel meer klussen die technisch noodzakelijk zijn op het complex. Er is een coördinator aangesteld die de werkzaamheden coördineert en verdeelt.

Commissieleden

Als contactpersoon geldt de coördinator van de commissie die is aangesteld door het bestuur.

Jan van Westen

Coördinator

E-mail

© VTV Lusthof