Het opzeggen van uw tuin!

Wat u moet weten. Lees ook de opzegprocedure!

Lees voordat u uw tuin opzegt via het onderstaand formulier allereerst alles wat u moet weten, want...
Voordat uw tuin getaxeerd wordt door onze commissie tuintaxatie, wordt de tuin eerst bekeken door de tuinbegeleidingscommissie.  Deze brengt verslag uit van wat er eventueel nog van u verwacht wordt aangaande het op orde brengen van uw tuin.
Tot taxatie van de tuin zal dus pas worden overgegaan nadat aan de voorwaarden in dit verslag is voldaan.

Met name de volgende punten zullen worden beoordeeld:
- De tuin is tot maximaal 15% van de totale oppervlakte van de tuin betegeld.
- Langs de beschoeiing liggen geen tegels.
- De tuin wordt langs het pad begrensd door een heg, en deze is niet hoger dan 1 meter.
- Over de heg hangen geen takken lager dan 3 meter.
- De tuin heeft een toegangshekje dat naar binnen toe open draait.
- De tuin heeft een nummer dat vanaf het pad zichtbaar is.
- De helft van het pad langs de tuin is vrij van onkruid, ook onder de heg.
- De helft van de sloot langs de tuin is vrij van planten zoals riet en andere woekerende waterplanten  
  die de doorstroom van het water kunnen belemmeren.
- Indien de tuin grenst aan de kopse kant van een sloot, daar waar een duiker onder de tuin en het  
  pad door loopt, is er vanaf het pad vrij zicht over de gehele lengte van de sloot.
- De tuin heeft een redelijk open karakter, d.w.z. dat men vanaf het pad zicht heeft op de tuin.
- Bomen en struiken staan minimaal 80 cm. uit de slootkant.
- De tuin is zo goed als redelijkerwijs mogelijk, vrij van onkruid.
- Langs de grens met de buren is de afscheiding in principe niet hoger dan 1,80 m.
Alleen in overleg met de buren kan hiervan worden afgeweken.

We rekenen op uw begrip en medewerking, en hopen dat de taxatie zo spoedig mogelijk kan gaan plaatsvinden

De tuinbegeleidingscommissie VTV Lusthof

Ik voldoe aan de voorwaarden en zeg mijn tuin op!

Ik heb besloten om mijn tuin op te zeggen. De reden hiervoor heb ik hieronder aangegeven.
Ik heb kennis genomen van de voorwaarden en hoop dat de procedure voor zowel de taxatie als ook de beëindiging van mijn lidmaatschap op een goede en prettige manier kan worden afgehandeld.

© VTV Lusthof