Gasflessen, hoe ga je ermee om...

Richtlijnen voor gebruik en veiligheidseisen

 • Plaats een gasfles ALTIJD buiten, rechtop staand, beschermd tegen overmatige warmte, in een goed geventileerde ruimte, dus niet liggend en in de volle zon. Het gebruik van een LPG-tank is niet toegestaan.
 • Alleen goedgekeurde gasslangen mogen worden gebruikt. Op deze slang staat meestal vermeld: N.E.N. 5658 en het jaartal dat de slang gemaakt is.
 • Gebruik alleen daar een gasslang wanneer een flexibele verbinding niet te vermijden is.
 • De slang mag niet langer zijn dan nodig is, maximaal één meter.
 • Een slang altijd via een slangtuit met de leiding of het toestel verbinden en voorzien van goede slangklemmen.
 • Gebruik nooit plastic of waterslang.
 • De gasleiding moet worden gemaakt van gegloeide KOPEREN PIJP. Bij voorkeur klemfittingen gebruiken of hardsoldeer-fittingen. Zorg er voor dat een gasleiding goed gebeugeld is en beschermd wordt tegen beschadigingen.
 • Als een gasleiding door een dubbelwandige houten wand of stenen muur gaat, moet de leiding beschermd worden door een kunststof mantelbuis. Gebruik dan nooit waterleidingbuis of zachtsoldeer-fittingen!

Algemene veiligheidswenken

 • Bij gaslucht direct de gaskraan van de fles dicht draaien.
 • Zoek nooit een gaslekkage op met open vuur maar doe dit met vloeibaar afwasmiddel. Ontstaan er belletjes, dan lekt er iets.
 • Bij niet goed werkende gastoestellen kan de verbranding onvolledig zijn, wat wel gevaar oplevert.
 • Zorg voor goede ventilatie. Een brandend gastoestel heeft veel zuurstof nodig.
 • Geiser en douche in één ruimte is NIET TOEGESTAAN!
 • Zorg bij gebruik van een geiser of kachel, dat de afvalgassen door middel van een afvoer naar buiten gevoerd worden.
 • Draai de kraan van de gasfles dicht wanneer er niemand aanwezig is. Ook ‘s nachts.
 • Verzorg uw gasinstallatie goed. Het is de moeite waard.
 • Vervang uw slag regelmatig, let op de datum.
 • Schade ontstaan door ondeugdelijke gasinstallaties, worden veelal door de verzekering niet vergoed.