De procedure na opzegging van een tuin.

Lees aandachtig onderstaande regels nadat u het formulier heeft ingevuld.

U heeft uw tuin opgezegd. Hieronder leest u de procedure vanaf opzegging tot en met de uiteindelijke verkoop van uw tuin met opstallen.

Deze procedure bestaat uit stappen die door u (opzeggend lid en verkoper), coördinatoren en verschillende Lusthof commissies en bestuursleden in de aangegeven volgorde gezet moeten worden. Een goede onderlinge communicatie is hierbij heel belangrijk en vormt de basis voor een soepel verloop van de procedure.

STAP 1 
U  heeft de tuin opgezegd d.m.v. het invullen van het formulier op de website.  Bovendien heeft u op de website de verwijzingen opgezocht en de voorwaarden gelezen waaraan zowel uw tuin als de opstallen moeten voldoen voordat de commissies aan hun taxaties kunnen beginnen.

STAP 2 
COÖRDINATOR opzegging  neemt contact met u op ter kennismaking en met de vraag of u denkt te hebben voldaan aan de taxatie voorwaarden. Deze voorwaarden zullen namelijk worden gecontroleerd door de commissies bouwtoezicht en tuinbegeleiding.

STAP 3 
U laat de coördinator weten vanaf wanneer de beide commissies van STAP 2 uw tuin kunnen inspecteren.

STAP 4 
COMMISSIES bouwtoezicht en tuinbegeleiding inspecteren uw tuin en brengen daarvan schriftelijk verslag uit aan de coördinator opzegging.

STAP 5 
COÖRDINATOR opzegging brengt u op de hoogte van de verslagen (stuurt ze door, maakt eventueel een afspraak, bijvoorbeeld als u vragen heeft over de verslagen en over wat er nog moet worden gedaan om de tuin of opstallen op orde te brengen voor taxaties)

STAP 6 
U heeft voldaan aan alle voorwaarden zodat er getaxeerd kan gaan worden.

STAP 7 
U levert de sleutel van het tuinhuisje in bij de coördinator opzegging en legt alle andere sleutels (van bijv. kasten en schuur) klaar in het huisje.

STAP 8 
TUIN- en BOUWTAXATIE COMMISSIES taxeren uw tuin en opstallen en sturen hun rapporten naar de coördinator opzegging.

STAP 9 
COÖRDINATOR opzegging stuurt de taxatie rapporten en een akkoordverklaring door naar u , opzeggend lid.

STAP 10 
U gaat  a. akkoord met de taxatie rapporten en stuurt de akkoordverklaring ondertekend retour aan de coördinator opzegging.
U gaat  b. niet akkoord en neemt contact op met de coördinator. Eventueel volgt een gesprek in het bijzijn van een lid van een taxatie commissie.

STAP 11 
COÖRDINATOR opzegging stuurt de taxatie rapporten en de door u ondertekende akkoordverklaring door naar de COMMISSIE VERKOOP.

STAP 12 
COMMISSIE VERKOOP neemt contact met u op en zorgt ervoor dat de verkoopadvertentie op de website en het mededelingen bord wordt geplaatst. Deze commissie is vanaf nu tot aan de verkoop uw coördinator, regelt de bezichtigingen en is daarbij altijd zelf aanwezig.

STAP 13 
COMMISSIE VERKOOP stelt u op de hoogte van een bod van een koper en zorgt voor contact tussen u als verkoper en de eventuele koper.

STAP 14 
U als VERKOPER  bent met de koper een bedrag overeengekomen (nooit hoger dan het bedrag van het taxatierapport) en geeft dit door aan de commissie verkoop, net zoals de koper gevraagd wordt dit te doen.

STAP 15
COMMISSIE VERKOOP controleert of beide opgegeven bedragen overeenkomen en stuurt het overeengekomen bedrag door aan de secretaris van de vereniging.

STAP 16
SECRETARIS en PENNINGMEESTER van de vereniging maken een rekening op voor de koper en één voor u als verkoper. Hierbij vindt een verrekening van de jaarnota plaats.
Ook wordt de verkoopovereenkomst opgemaakt. Het aankoopbedrag dient door de koper vóór de datum van overdracht op de rekening van de vereniging gestort te zijn.
De documenten krijgt u per mail of post toegestuurd.

STAP 17 
COMMISSIE VERKOOP maakt met u als verkoper en de koper een afspraak voor de overdracht van de tuin.

STAP 18 
De overdracht van uw tuin vindt plaats in de bestuurskamer van de vereniging, in het bijzijn van twee bestuursleden. Na de overdracht stort de vereniging het verkoopbedrag op de rekening van u als verkoper.
Beide partijen tekenen de verkoopovereenkomst.