Afvalverwerking

Werk mee aan een schoon tuincomplex, dat is wel zo fijn

De containers worden gedurende het seizoen een maal per week op maandag geleegd.
Dit heeft alles te maken met de hoge kosten die dit met zich meebrengt.

  • Maak daarom alles wat u in de container kwijt wil en wat er in mag zo klein mogelijk.

  • Wanneer de containers vol zijn, uw afval op de tuin laten tot de containers geleegd zijn of mee naar huis nemen als u het daar kwijt kunt.
  • Zet geen volle zakken of ander afval naast de container. Hierdoor voorkom je dat er ongedierte op af komt.

  • Containers mogen niet mee genomen worden naar de tuin.

  • Grof vuil moet afgevoerd worden naar het milieupark. Dit dient u zelf af te handelen. U kunt hierover informatie vinden in het publicatiebord bij de loods.

Breng grof vuil naar het milieupark

Het storten van GROF VUIL bij de containers (nabij het gashok) is ten strengste verboden en zeer a-sociaal. GROF VUIL moet afgevoerd worden naar het milieupark. Dit dient u zelf af te handelen.
U kunt hierover ook informatie vinden in het publicatiebord bij de loods.