Roosterindeling Algemeen Werk

Seizoen 2024

 Deze pagina is bestemd voor de leden die zijn ingedeeld in de roosters van
schoonmaak verenigingsgebouw en complexonderhoud in het seizoen 2024.


De leden zijn verplicht 18 uur per jaar werkbeurten Algemeen werk te verrichten.
Via de onderstaande linkjes kunt u in de roosters uw tuinnummer terugvinden, de roosterdata alsmede de gegevens van uw ploegleider.

Rooster schoonmaak verenigingsgebouw 2024

Rooster complex onderhoud 2024

Mocht u niet in de gelegenheid zijn op een geplande zaterdag aanwezig te zijn, dan kunt u hierover contact opnemen met uw ploegleider.
Voor niet gewerkte uren wordt per werkbeurt van drie uur € 75,-- dan wel € 25,-- per uur in rekening gebracht, naar rato van het aantal niet gewerkte uren, met verplichting tot inhalen van de niet gewerkte uren in het volgende seizoen.
Voor het complexonderhoud geldt dat u, na afloop van uw werkbeurt, zelf verantwoordelijk bent voor het tekenen van de aanwezigheidslijst.
Bent u ingedeeld in de Compost/Speeltuin/Kantine/Loodsdienstgroep dan wordt uw rooster in overleg met de coördinator samengesteld en krijgt u hier te zijner tijd bericht over.
Wij hopen dat u ook in 2024 weer met plezier, inzet en enthousiasme uw taken voor het Algemeen werk zult uitvoeren ten behoeve van onze Volkstuinvereniging.