Bouwtoezicht- en taxatiecommissie

Goed beheren doet waardevol taxeren

De bouwtoezicht- en -taxatiecommissie bestaat uit minimaal drie 3 personen. Leden van de commissie kunnen de taxatiecursus van de AVVN volgen. Er wordt ook deskundigheid over bouwen en taxeren  opgebouwd door met het taxeren mee te lopen.

De bouwtoezicht- en -taxatiecommissie is verantwoordelijk voor de begeleiding van de tuinleden bij de volgende wijzigingen:

 1. Het verbouwen of bouwen van gebouwen (tuinhuisje, luifel, berging en kweekkas
 2. Het opzeggen van het tuinlidmaatschap

 De procedures die bij de genoemde wijzigingen worden gevolgd zijn gebaseerd op het geldende huishoudelijk reglement en het geldende bouwreglement en onderstaand nader omschreven.
Voorstel vanuit het bestuur: wijzig het woord ‘geldend’ overal in de tekst in ‘geldend’ of ‘huidig’

 1. Het verbouwen of bouwen van gebouwen
  Bij het voornemen een gebouw op de tuin te slopen, verbouwen dan wel nieuw te bouwen zal de bouwtoezicht- en -taxatiecommissie het betreffende tuinlid conform de Procedure Bouwen op de tuin vanaf aanvang begeleiden bij het in eerste instantie verkrijgen van toestemming van het bestuur van de volkstuinvereniging en bij het vervolgens aanvragen van de betreffende omgevingsvergunning(en) bij de gemeente Rotterdam.
  Zie hiervoor: de Procedure Bouwen op de tuin
 1. Het opzeggen van de tuin
  Na het officieel opzeggen van het tuinlidmaatschap. Zie hiervoor: procedure na opzegging van het tuinlidmaatschap zal de bouwtoezicht- en -taxatiecommissie de Procedure Bouwtaxatie opstarten.
  Zie hiervoor: de procedure “Bouwtaxatie”

 

Commissieleden

Als contactpersoon geldt de coördinator van de commissie die is aangesteld door het bestuur.

Dhr. Kees van Ruitenburg

Coördinator en taxateur

E-mail

© VTV Lusthof