Bouwtoezicht- en taxatiecommissie

Goed beheren doet waardevol taxeren

De Bouwtoezicht- en taxatiecommissie is verantwoordelijk voor het bepalen van de maximale vraagprijs van gebouwtjes of bouwwerken die op een tuin staan. Dit gebeurt als iemand de tuin niet langer wil huren. Het eerste wat deze commissie doet, is beoordelen of dat wat er staat ook mag staan. Op basis van een standaard berekeningssysteem van de RBVV/Landelijk wordt vervolgens de vraagprijs bepaald. Hiervoor zijn door de RBVVLandelijk een aantal categorieën gedefinieerd met een bijbehorende vierkantemeterprijs waarbinnen de gebouwtjes mogen worden getaxeerd. De bouwtoezicht- en taxatiecommissie beoordeelt vervolgens tot welke categorie het te taxeren bouwwerk behoort en bepaalt de basiswaarde d.m.v. het oppervlak van het gebouwtje. De zaken die ten opzichte van deze basis ontbreken en/of extra zijn, worden in mindering gebracht op en/of toegevoegd aan de waarde. Dit alles wordt in een taxatierapport vastgelegd.

Samenstelling commissie.
De commissie bestaat uit minimaal 3 personen. Leden kunnen de taxatiecursus van de AVVN volgen. Er kan ook deskundigheid opgebouwd worden door met het taxeren mee te lopen. Belangrijk is kennis van zaken.

Commissieleden

Als contactpersoon geldt de coördinator van de commissie die is aangesteld door het bestuur.

Dhr. Kees van Ruitenburg

Coördinator en taxateur

E-mail

© VTV Lusthof