Maak kennis met de verschillende commissies

Zij vormen een welkome bestuursondersteuning en verdeling van taken

De commissies zijn een belangrijke schakel tussen tuinleden en bestuur.
Bovendien wordt door de inzet van de verschillende commissies de druk op de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de verschillende bestuursleden belangrijk verminderd.

Aan- en verkoop tuinen

Contactpersonen

E-mail

Activiteiten Commissie

Ruimte voor actie én ontspanning

Bekijken

Algemeen Werk Commissie

Vele handen maken licht werk

Bekijken

Bouwtaxatiecommissie

Goed beheren, waardevol taxeren

Bekijken

Communicatiecommissie

Een half woord is al genoeg

Bekijken

Compost Commissie 

Dé voedingsbodem voor uw tuin!

Bekijken

Hakselaar Commissie

Hakselen takken tot houtsnippers

Bekijken

Kantinecommissie

Meer dan een vriendelijk woord

Bekijken

Kascontrolecommissie

Fijn te weten dat het klopt

Bekijken

Kweekkascommissie

Aandacht voor groei en bloei

Bekijken

Loodscommissie

Alle basisproducten van uw tuin

Bekijken

Schoonmaakcommissie

Schoon, schoner, schoonst...

Bekijken

Speeltuincommissie

Wie niet speelt, staat buiten spel

Bekijken

Technische Commissie

De techniek staat voor niets

Bekijken

Tuinbegeleidingscommissie

Aan de tuin herken je de bewoner

Bekijken

Tuinopzeggingscommissie

De weg naar taxatie en verkoop

Bekijken

Tuintaxatiecommissie

Beoordelen en taxeren

Bekijken

Welkomstcommissie

Van aspirant lid tot tuinlid

Bekijken

Zware Jongens

Zij weten van aanpakken 

Bekijken

© VTV Lusthof