De eerste pioniers

Van begin af aan genieten

Geschiedenis van VTV Lusthof in vogelvlucht.

Wat weten we nog van het ontstaan van onze vereniging...

Hoe het begon...

Begin jaren 50 is een aantal mensen die kennissen waren van elkaar begonnen met tuinieren op een stuk grond tussen de Kamillestraat en de Lindensingel. Toen daar huizen werden gebouwd moesten deze enthousiaste (volks)tuinders daar weg en ontstond de gedachte om een vereniging op te richten.

Deze vereniging, die de naam Volkstuin Vereniging Lusthof (VTV) kreeg, werd een stuk grond toegewezen aan de Ringdijk; vlak bij de Wilgenlei. Zij mochten die grond gebruiken, maar met die bepaling, dat als de buldozer kwam, was het "inpakken en wegwezen ".

Toen dit op een zeker moment gebeurde, kregen zij op diezelfde voorwaarden grond aan de Wilgenplas. Maar op den duur moesten zij ook daar vertrekken.

Tenslotte werd hen in 1962 het gebied toegewezen aan de Hazelaarweg, waar de vereniging nog steeds is gevestigd. Dit is in hoofdzaak te danken aan het contourenbeleid van het vliegveld. Dit beleid brengt met zich mee dat er zich binnen bepaalde grenzen rond de luchthaven geen grote mensenconcentraties mogen bevinden en er dus niet mag worden gebouwd.

Tijdens de voorbereidingen van ons 40-jarig jubileum ontstond de gedachte om met de leden van "het eerste uur" naar de locaties te gaan en hen te laten vertellen over "toen" .
Gewapend met een videocamera gingen zij op pad. Op de foto, gemaakt door dhr P. de Kubber, zien we hen op de Ringdijk nabij de Wilgenlei v.l.n.r.: Dhr R. Vennink (†), H. van Dongen (†), S. vd Koore (†) en S. Brunia(†).

In het Vrije Volk van 7 september 1959 lezen wij:
In Schiebroek, westelijk van de Wilgenpias in een graspolder, liggen de 162 volkstuinen van de vereniging „Lusthof". In deze lusthof is niet alles even lustig, omdat de nabijheid van het vliegveld Zestienhoven tot beperkingen noopt. Er mogen geen „opstallen" verrijzen en dat betekent in dit geval: geen tuinhuisjes. Ook mag men er geen metalen afrasteringen aanbrengen, anders wordt het radiobaken van het vliegveld gestoord. Men kan zich gelukkig met plastic behelpen. De Lusthoveniers hebben al een gedwongen verhuizing achter de rug en ze zitten momenteel ook niet veilig vanwege de Zestienhovense uitbreidingsplannen. Wel bestaat er goede hoop op de toewijzing van een permanent volkstuinterrein. Onder deze omstandigheden willen ze zo nu en dan de klok luiden om niet vergeten te worden. Zaterdag luidde de klok (symbolisch) voor een sympathieke actie: de inzameling van op de tuinen gekweekte bloemen en groente, als verrassing bestemd voor een honderdtal Schiebroekse bejaarden. De verdeling heeft plaatsgevonden in overleg met de Schieboekse Gemeenschap, Sociale Zaken en kerkelijke instellingen..  

In enkele dagbladen van 30 november 1982 lezen we:
Een tweepersoons sportvliegtuigje is gistermiddag in dichte mist neergestort in de buurt van het volkstuinencomplex De Lusthof in Rotterdam-Schiebroek. De twee inzittenden zijn ernstig gewond opgenomen in een Rotterdams ziekenhuis. Het toestel was bezig aan de landing op de Rotterdamse luchthaven Zestienhoven. Als gevolg van de zeer dichte mist vloog het vliegtuig kort voor de landing tegen een bomenrij langs het volkstuinencomplex.

© VTV Lusthof