Communicatie Commissie

Een half woord moet genoeg zijn

De communicatie commissie draagt de verantwoording over alle vormen van zowel interne als externe communicatie. En ziet erop toe dat de daarvoor bestemde kanalen optimaal functioneren en biedt waar nodig ondersteuning in de vorm van eindredactie in overleg met het bestuur. De kanalen waar vtv Lusthof gebruik van maakt om booschappen over te brengen zijn o.a.: de publicatiekasten op het complex, de (digitale) lusthofbode, de website, facebookpagina en berichten aan de pers in het geval van geplande activiteiten en evenementen. Tevens richt de commissie zich op het marketingbeleid van de vereniging en zet i.s.m. het bestuur een koers uit die het voortbestaan en vernieuwing van de vereniging voor nu en in de toekomst waarborgt. 

Commissieleden

Als contactpersoon geldt de coördinator van de commissie die is aangesteld door het bestuur.

Sijmen Aleman

Coördinator

E-mail

Paul Sondermeijer

Webmaster

E-mail

© VTV Lusthof