AGENDA - SEIZOEN 2024

Overzicht van de geplande activiteiten

ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV)

Zaterdag 20 april 2024, aanvang 10.00 u.  in de kantine van VTV Lusthof

We zijn verheugd te melden dat de ledenvergadering weer zoals vanouds in de kantine van Lusthof zal plaatsvinden.
We nodigen jullie wederom van harte uit. We kijken uit naar jullie komst. Bij binnenkomst in de kantine ontvangt u na registratie de stembriefjes.

De algemene ledenvergadering zal de gebruikelijke punten behandelen. Tijdens de vergadering treden penningmeester Wies, secretaris Nikki en voorzitter David af.
De functie van penningmeester en secretaris lenen zich uitstekend om te verdelen over meerdere personen met een specifiek aandachtsgebied.

We doen een dringende oproep aan de leden om er met elkaar voor te zorgen dat de bestuurlijke continuïteit geborgd blijft.

U wordt van harte uitgenodigd om uw kandidatuur kenbaar te maken aan:

voorzitter@vtvlusthof.nl

PAASFESTIJN 2024

Zondag 31 maart 2024 v.a. 13.00 uur

VTV Paasbrunch 2024

Heeft u zich al aangemeld ?!
Op zondag 31 maart a.s. vieren we de lente op de tuin met een kinderactiviteit en een heerlijk paasbuffet! Aanmelden kan via activiteiten@vtvlusthof.nl

THEMA-BIJEENKOMST AVVN

Woensdag 28 februari 2024 vanaf 19 uur in de kantine van VTV Lusthof

Op deze bijeenkomst, die bestemd is voor bestuurders en commissieleden, willen we interactief met elkaar van gedachten wisselen over hoe je je volkstuinenpark kunt beschermen tegen bedreigingen van buitenaf, zoals woningbouw of uitbreiding van infrastructuur.

Een zeer urgent onderwerp, zeker ook in de regio Rotterdam. En niet alleen vanwege de plannen die nu bekend zijn! Velen van jullie zijn al expert. Maar juist die zijn ook welkom. Want we leren van elkaar. En kunnen ideeën uitwisselen over hoe we ons nog actiever kunnen opstellen.

De avond wordt voorgezeten door twee ervaren volkstuinbestuurders. Henk Rienties is lange tijd actief voor zowel zijn eigen volkstuinvereniging De Driehoek, als binnen het Overleg Volkstuinen Utrecht. Bert Jansen is betrokken bij volkstuinvereniging Ons Buiten in Leiden, maar ook al vele jaren gemeenteraadslid, dus heeft veel ervaring met gemeentelijke processen.

NIEUWJAARSBORREL 2024

Zaterdag 13 januari 2024 vanaf 15 uur

Nieuwjaarsreceptie 2024

Een nieuw jaar, een nieuw tuinseizoen. 
Maak kennis met nieuwe tuinleden of ga in gesprek met bestaande of bevriende medetuinders. Wat zijn uw tuinplannen of goede voornemens? Spreek u uit en deel uw ideeën. Toon uzelf een waardig lid van onze vereniging en draag uw steentje bij. Maak eer een groeiend en bloeiend jaar van.

© VTV Lusthof