AGENDA - SEIZOEN 2022

Overzicht van de geplande activiteiten

VTV Lusthof op Zomermarkt

Zaterdag 9 september 12 - 16 uur
Poster Zomermarkt

We nemen deel met een gezellige informatiekraam. Kom je ook even langs?

ITALIAANSE AVOND IN DE KANTINE

Zaterdag 5 augustus - 17.00 en 19.00 uur

Italiaanse avond 2023
GRAAG VOOR WOENSDAG 2 AUGUSTUS  RESERVEREN MET OPGAVE VAN HET AANTAL PERSONEN

kantine@vtvlusthof.nl

Paasfeest 2023 op VTV Lusthof

Zondag 9 april a.s. van 11.00-13.00 uur

Kom je ook weer paaseieren zoeken?
Met veel plezier nodigen we jullie uit voor het traditionele paasfeest op VTV Lusthof!

  • Paaseieren zoeken op het speelveld.
  • Daarna eieren verven, knutselen, matzes eten en ander paaslekkers proeven in de kantine

Het paasfeest is voor alle kinderen van Lusthof maar (groot) ouders mogen natuurlijk ook mee helpen zoeken!
De kantine is open voor iedereen die zin heeft om gezellig langs te komen, voor een kopje koffie met lekkers.

Later die middag van 15.00-18.00 uur is de kantine (weer) geopend voor verkoop van drankjes en snacks. Dus 2 x feest op 1 dag!

Aanmelden voor het paasfeest kan via een mail aan activiteiten@vtvlusthof.nl (voor 5 april).

Vermeld duidelijk met hoeveel kinderen & volwassenen je komt.

Lees meer in de Nieuwsbrief

Algemene Leden Vergadering

Zaterdag 15 april 2023
Aanvang 10.30 uur

Het bestuur heeft een bericht van voorzitter Saïda Igalla ontvangen dat zij wegens dringende privé omstandigheden per direct haar taken als voorzitter wil neerleggen.

Na overleg is in het bestuur besloten dat zij haar voorzittersrol per direct neerlegt en niet wacht tot de algemene ledenvergadering, gepland op 15 april.

In de tussenliggende periode heeft het bestuur gevraagd of oud-voorzitter David de Glint op interim basis het bestuur in deze periode tot de ledenvergadering wil ondersteunen. David is bereid het bestuur te ondersteunen.

Nieuwsbrief komende ALV

Iedereen zal begrijpen dat er door de vacature van voorzitter en nog enkele aftredende bestuurleden, die niet herkiesbaar zijn, een dringende behoefte is aan nieuwe bestuurskandidaten. Wilt u zich beschikbaar stellen, doet u dat dan schriftelijk en bereid u voor via de daarover verzonden nieuwsbrief.

Lees de interviews met bestuursleden en/of
Bekijk de profielschetsen

© VTV Lusthof