Wel & Wee Commissie

Een welgemeende groet namens vtv Lusthof

De wel en wee commissie zorgt ervoor dat bij bijzondere gelegenheden er een bericht of bloemetje wordt bezorgd. Zo krijgen alle kinderen van tuinleden tot en met hun 12e jaar een leuke verjaardagskaart, maar ook tuinleden die 70 of 75 jaar worden ontvangen een kaart. Verder worden er felicitatiekaarten verstuurd bij geboorten. Wanneer er sprake is van het bereiken van een huwelijksmijlpaal, te weten een 12,5 - 25 - 40 - 45 - 50 - 55 of 60 jarig huwelijk, dan krijgt het echtpaar een mooie bos bloemen. Evenals leden die 80 0f 85 worden.
Is er sprake van een overlijden dan worden er ook bloemen bezorgd. De partner of nabestaanden van de overledene ontvangen daarbij tevens een kaart. Deze wordt verzonden naar het gegeven correspondentieadres. Dit alles valt en staat uiteraard met de verkregen informatie.
Laat het bestuur weten wanneer u, uw partner of uw buur op de tuin ziek is, opgenomen is in een ziekenhuis danwel huwelijksmijlpalen o.i.d.; wij kunnen dan namens de vereniging dat kaartje of bloemetje sturen

Commissieleden

Als contactpersoon geldt de coördinator van de commissie die is aangesteld door het bestuur.

Christine de Kubber tuin 11

Coördinator

E-mail

© VTV Lusthof