INZETBAARHEID VOOR VTV LUSTHOF

Hoe ziet jouw vrijwillige inzet voor VTV Lusthof er uit?

Het hoeft eigenlijk geen uitgebreid betoog dat voor het reilen en zeilen van een vereniging als de onze extra inzetbaarheid van leden vanzelfsprekend is. Want, naast de 18 uur verplicht Algemeen Werk vragen tal van extra werkzaamheden om invulling. Denk maar aan alle nevenactiviteiten naast de reeds bestaande commissies en de continuïteit van VTV Lusthof in bestuurlijke zin.
Het feit dat de Rotterdamse Bond van Volkstuinders (RBvV) en de Stichting Volkstuinen in Nederland (SViN) niet meer bestaan en dat we als VTV Lusthof nu rechtstreeks onder de Gemeente Rotterdam ressorteren, heeft ervoor gezorgd dat met name het voortbestaan van de Volktuinen in Rotterdam, gezien de vraag naar bouwlocaties voor woningen en bedrijven maar ook sportvelden, onder druk is komen te staan. Bovendien zijn aan de Volkstuin Verenigingen nieuwe regels opgelegd, waarbij onder andere wordt gevraagd om wijk- en buurtbewoners meer te betrekken. Tenslotte is elk Volkstuincomplex een openbaar park. Dit vraagt niet alleen om samenwerking met organisaties buiten onze vereniging, maar ook extra aandacht voor de saamhorigheid en activiteitszin binnen VTV Lusthof. Dat betekent dat een optimalisatie van het contact tussen onze leden onderling noodzakelijk is of wel het verenigingsverband.

En dus vragen we u als lid van VTV Lusthof: "Denk eens na met welke vaardigheden en specialiteiten, die je bezit of eigen hebt gemaakt, zou je onze vereniging kunnen ondersteunen? Van het organiseren van leuke activiteiten voor kinderen, volwassenen of ouderen binnen en buiten onze vereniging tot extra inzet bij andere werk wat moet gebeuren. (vraag het bestuur)  Vooral ook vragen wij aandacht voor functies binnen het bestuur, die van (1e of 2e) voorzitter, secretaris of penningmeester, maar ook dat van algemeen bestuurslid, misschien met het accent op bijzondere kwaliteiten/specialisaties waarover u beschikt en die de vereniging ten goede zouden kunnen komen. 

Meld je aan via volkstuin@lusthofrotterdam.nl en vraag wat jij voor VTV Lusthof kan betekenen.
Of gebruik onderstaande button, download de invulbare PDF en geef je voorkeur aan.

Wervingsactie bestuurs commissieleden

Verbeter jouw inzetbaarheidsprofiel via onderstaande download.
Vul het formulier in, sla het op en verstuur het aan: volkstuin@lusthofrotterdam.nl

© VTV Lusthof