Deelname formulier Fotowedstrijd 2021

Deelnemers opgelet!
Per tuinlid is het toegestaan om twee foto’s in te sturen. 
Graag in hoge resulutie (300 dpi) en uiterlijk vóór 29 augustus a.s. via bijgaand deelnameformulier. U kunt hier 2 foto's up-loaden of mailen via fotowedstrijd@vtvlusthof.nl
Vermeldt daarbij naam en tuinnummer.

Alle foto’s zullen worden beoordeeld door een team van deskundigen.
Zij zullen tevens een 3-tal prijswinnendefoto’s kiezen. De prijzen worden officieel, op een nader te bepalen datum, uitgereikt aan de winnaars. 

Bij deelname en inzending gaat u accoord dat de winnende foto’s worden gepubliceerd in het komend Sociaal Jaarverslag, terwijl bij voldoende inzendingen de 25 beste foto’s worden tentoongesteld in het verenigingsgebouw. Kortom, doe je best! 

Wij rekenen op ieders exclusieve creativiteit

Dit is mijn mooiste foto van VTV Lusthof

)* Invullen verplicht

© VTV Lusthof