Kweekkas Commissie

Voor een breder inzicht in alles wat groeit en bloeit

Centraal gelegen op het complex van vtv Lusthof, aan de grens van het speelveld, vind je het kweekkasproject. Enerzijds is er een bostuin aangelegd, met tal van bijzondere gewassen en leuke planten en anderzijds zijn er perken met vaste planten, heesters, bottelrozen en pompoenen. Het kweekkasproject is opgezet met als doel tuinleden te informeren en een breder inzicht te geven in alles wat groeit en bloeit. Hoe? Door het kweken en te koop aanbieden van bijzondere planten. Met regelmaat worden ook workshops georganiseerd. Dit gebeurt door een enthousiaste groep van geïnteresseerde vrijwilligers, die niet op een uurtje kijken. Het resultaat is te zien in en rond de kweekkas en in een stalletje bij de loods, waar een wisselend assortiment van bloemen en planten te koop wordt aangeboden.

Commissieleden

Als contactpersoon geldt de coördinator van de commissie die is aangesteld door het bestuur.

Lolita Blancke 

Coördinator

E-mail

© VTV Lusthof