AED (Automatische Externe Defibrillator)

Wat te doen bij hartfalen, hartstilstand of hartinfarct....

In het halletje van ons verenigingsgebouw hangt een AED (Automatische Externe Defibrillator).

  • De AED is een zelftestende, accu-gevoede, geautomatiseerde externe defibrillator (AED).
    Nadat de AED-defibrillatie elektroden op de borst van de patiënt zijn geplaatst, analyseert de AED automatisch het elektrocardiogram (ECG) van de patiënt en adviseert de gebruiker indien nodig op de knop te drukken en een schok toe te dienen. Het model Powerheart AED G3 Automatic dient automatisch een schok toe, indien nodig.
    De AED begeleidt de gebruiker door de reddingsactie via een combinatie van gesproken opdrachten en/of tekst, geluidssignalen en zichtbare indicatoren.

  • Personen die bevoegd zijn om de AED te bedienen, moeten in overeenstemming met de voorschriften van de desbetreffende provincie, regio of het land zijn opgeleid, op VTV Lusthof zijn dat o.a.:
    • Jack van Oost - Tuin 125 - M 0644 066383

Certificaat

Wij doen hierbij een oproep of er leden zijn met een geldig certificaat om een AED te bedienen en die zich ten dienste van de VTV Lusthof willen stellen. Naam en telefoonnummer van deze personen komen dan bij het apparaat te hangen.

Tevens willen we inventariseren of er leden zijn die een cursus reanimatie willen volgen om het certificaat te behalen. U kunt zich bij onze secretaris aanmelden.