De Bouwvergunning

Lees hier alles over de toestemming om te bouwen

Als u in Rotterdam een volkstuin hebt en u wilt daarop bouwen heeft u:

1. een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) en

2. schriftelijke toestemming van het verenigingsbestuur nodig.

Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het zogenoemde Omgevingsloket. Het gaat om een tuinhuis of ander opstal dat niet op eigen erf wordt gebouwd. Log hiervoor in met uw DigiD. Let er wel op dat uw aanvraag voldoet aan het bouwbesluit 2012 en ook aan de regels van de vereniging. Alleen een omgevingsvergunning/bouwvergunning is niet voldoende om te mogen bouwen. U moet ook een schriftelijke toestemming van het verenigingsbestuur hebben. U mag met de bouw starten als u (digitale) kopieën van de door de gemeente afgegeven bouwvergunning met bijbehorende tekeningen aan de vereniging hebt verstrekt en daarop een akkoord retour hebt ontvangen.

Informatie en formulieren vindt u in de onderstaande links.

Overige belangrijke informatie:

  • Voor deze procedure dient u geruime tijd uit te trekken alvorens u de bouwvergunning in huis heeft. Tot die tijd moet u wachten met (definitief aanschaffen) en bouwen.
  • Het zich beroepen op bestaande situaties, die afwijken van de huidige voorschriften, is niet mogelijk.
  • Bij het niet nakomen van verplichtingen dan wel bij het in strijd handelen met de bouwvoorschriften, kunt u actie verwachten van het bestuur en de gemeente Rotterdam, waarbij het afbreken van het gebouwde en het terugbrengen in de oude situatie afgedwongen kan worden.
  • Naast de voorschriften zijn er dan nog het huishoudelijk reglement van de vereniging en de besluiten die tijdens de ledenvergaderingen zijn genomen, zodat het niet altijd zo is, dat wat de gemeente in de voorschriften toestaat ook bij onze vereniging is toegestaan

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vtv Lusthof

BOUWBESLUIT 2012