Tuintaxatiecommissie

Inventariseeren, beoordelen en taxeren

De tuintaxatiecommissie komt in actie als een tuin wordt opgezegd. De taxatiewerkzaamheden het inventariseren, beoordelen en taxeren van alle (vaste) tuinplanten. Tevens wordt de staat van onderhoud bekeken, de tegels geteld en bekeken en of niet een te groot oppervlak van de tuin is bestraat. Slootkanten en heggen worden ook op onderhoud beoordeeld. Tenslotte wordt een advies gegeven om eventueel te snoeien en/of rommel te verwijderen.
Uiteindelijk wordt een beschrijving van de tuin gemaakt met de mogelijkheden voor moes tuinieren, de ligging (beschut, zonnig, etc.), daarbij is ook een totaalprijs opgegeven voor de flora. 
Er wordt getaxeerd met 4 personen, afhankelijk van beschikbaarheid, maar minimaal met twee. Leden van deze commissie kunnen om de 4 jaar rouleren. Het is belangrijk dat zij kennis van zaken hebben omtrent de beplanting. Men moet de mogelijkheid hebben om ook buiten de weekenden te taxeren. Het seizoen loopt van april tot november, uitzonderingen zijn altijd mogelijk.

Commissieleden

Als contactpersoon geldt de coördinator van de commissie die is aangesteld door het bestuur.

Margo Waardenburg

Coördinator

© VTV Lusthof