Missie en visie

Dat is waar we het voor doen...

Lusthof

Wie een woordenboek erop naslaat vindt achter de naam “Lusthof” betekenissen als ‘Paradijs, Siertuin’ of  ‘een voor het genoegen aangelegde tuin’, die met beschrijvingen als ‘bekoorlijk’ en ‘schoon oord’ worden ondersteund.

Met het voorvoegsel “Volkstuin Vereniging” wordt dit alles gecompleteerd tot een naam die samenvat wat zij die er lid van zijn voor ogen hebben, nl: samen tuinieren met mensen die eenzelfde liefdevolle belangstelling hebben en het amateur tuinieren opvatten als een gezonde en zinnige vrijetijdsbesteding die in algemene zin bijdraagt aan het behoud van natuur en milieu.

Op basis van dit gegeven kan de Visie en Missie van VTV Lusthof worden opgesteld.

Visie
VTV Lusthof verbindt mensen tot een club van tuinliefhebbers die vanuit eenzelfde interesse geraakt zijn door alles wat groeit en bloeit en dit tot uitdrukking brengen door het aanleggen en onderhouden van een eigen tuin. Dit alles onder invloed van zowel conventionele kernwaarden, als ook door het volgen van de meer hedendaagse actuele tendensen, wat tot uitdrukking komt in de verscheidenheid van tuinen: moestuin, bloementuin en boomgaard. En waarbij een ieder participeert in zowel gezamenlijke bezigheden die bijdragen aan saamhorigheid en vriendschap, als in het delen van kennis, met oog voor ecologische aspecten en het bevorderen van een duurzaam en milieubewust leefgedrag, tot welzijn van iedereen.  

Missie
Op een positieve en constructieve manier met elkaar kijken naar de toekomst van VTV Lusthof en met de daaruit voortkomende bevindingen en conclusies komen tot een toekomstig bestel voor VTV Lusthof, dat in bestuurlijk opzicht een ‘open oog en oor’ heeft voor de mening van alle tuinleden, waarbij steeds modern en eigentijds wordt ingezet op het volbrengen van de gegeven visie met als aansluitend doel: het blijvend aanpassen en vernieuwen van zowel verenigings- als beleidszaken waardoor het gezond functioneren van VTV Lusthof voor nu en in de toekomst kan worden veiliggesteld.

© VTV Lusthof