Tuinopzeggingscommissie

Stap voor stap naar een juiste taxatie en overdracht...

Deze commissie heeft tot taak om in samenspraak en nauw overleg met het opzeggend tuinlid te komen tot een geslaagde taxatie en overdracht van zijn of haar tuin. Om dit naar behoren en tot ieders tevredenheid te bewerkstelligen, volgen de leden van de tuinopzeggingscommissie een volgende daarvoor bestemde procedure:

  • De tuinopzeggingscie wordt via de webmaster in kennis gesteld van wie de tuin heeft opgezegd
  • De tuinopzeggingscie doet voorinspecties (schouwingen) en brengt onderling verslag uit
  • De coördinator van de cie maakt vervolgens samen met een ander cie-lid een afspraak met het opzeggend tuinlid 
  • De coördinator van de cie neemt hierbij een tuinhuissleutel in ontvangst t.b.v. de bouwtaxatie-commissie
  • De coördinator stuurt het opzeggend tuinlid de benodigde informatie over taxatie- en verkoopprocedures
  • Het opzeggend tuinlid verneemt n.a.v. de gemaakte rapportages wat mogelijk nog vereist is vóór een goede taxatie van zowel tuin als opstallen; er zijn twee mogelijkheden:
    1. Er zijn geen belemmeringen om over te gaan tot taxatie. De coördinator geeft dit door aan de bouw- en tuintaxatiecommissie en aan de verkoopcommissie
    2. Er is nog niet aan alle voorwaarden voor een juiste taxatie voldaan. Er wordt afgesproken dan het opzeggend tuinlid aan de coördinator bericht stuurt, wanneer een tweede schouwing kan plaatsvinden. (Alle communicatie met het opzeggend tuinlid verloopt steevast via de coördinator). Geven de beoordelaars groen licht dan krijgt de coördinator daarvan bericht. Deze brengt vervolgens het opzeggend tuinlid daarvan op de hoogte waarna de procedure, zoals genoemd onder 1, in werking treedt.

Commissieleden

Als contactpersoon geldt de coördinator van de commissie die is aangesteld door het bestuur.

Hanneke Helmers

Coördinator

E-mail

© VTV Lusthof