Tuinopzeggingscommissie

Procedure na opzegging tuin, uit te voeren door de cie opzeggingen.

De commissie staat onder leiding van Kees van Ruitenburg. Deze commissie heeft tot taak om in samenspraak en nauw overleg met het opzeggend tuinlid te komen tot een geslaagde taxatie en overdracht van zijn of haar tuin. Om dit naar behoren en tot ieders tevredenheid te bewerkstelligen, volgen de leden van de tuinopzeggingscommissie een volgende daarvoor bestemde procedure:

 • De commissie krijgt automatisch via de website bericht wie de tuin heeft opgezegd.

 • De commissies tuinbegeleiding en bouwtoezicht voeren op verzoek de voorinspecties uit en sturen de commissie de verslagen.

 • Coördinator zal dan een gesprek met opzeggend tuinlid en een van de andere commissie leden gaan afspreken en vraagt bij het maken van de afspraak het tuinlid  sleutels van huisje en schuur mee te brengen, bedoeld voor de bouwtaxatie commissie, en later voor de verkoop commissie.

 • Tuinlid krijgt tijdens het gesprek de nodige informatie over het verloop van de taxatie- en verkoopprocedure en hoort / ziet concreet n.a.v. de verslagen wat er eventueel nog moet gebeuren om tuin en opstallen te kunnen laten taxeren.

Twee situaties kunnen zich voordoen:

 1. Er zijn geen belemmeringen om tot taxatie over te gaan. Coördinator geeft dit door aan de bouw- en tuintaxatie commissies, zodat die aan de taxaties kunnen beginnen.
 2. Er is nog niet voldaan aan alle voorwaarden voor taxatie, Er wordt afgesproken dat tuinlid aan coördinator bericht stuurt wanneer een tweede schouwing kan plaatsvinden. ( Alle communicatie met het opzeggend tuinlid loopt altijd via de coördinator.) Geven de beoordelaars groen licht dan melden zij dit aan coördinator, die vervolgens het tuinlid op de hoogte stelt en handelt zoals onder 1.
 • Coördinator ontvangt de voltooide taxatie rapporten, stuurt die door naar het tuinlid  en maakt met tuinlid een afspraak om een taxatie- akkoordverklaring te laten ondertekenen. Bij bezwaren van het tuinlid tegen punten uit de rapporten raadpleegt coördinator leden van de taxatie commissies voor uitleg. Eventueel vindt er nog een gesprek plaats met tuinlid.

Pas na ondertekening van de taxatie-akkoordverklaring kan de verkoop procedure starten.

 • Als laatste handeling stuurt coördinator de taxatierapporten en de ondertekende akkoordverklaring door naar de commissie verkoop. Die neemt vervolgens contact op met verkopend tuinlid en gaat aan de slag met de verkoopprocedure.

  Commissieleden

  Als contactpersoon geldt de coördinator van de commissie die is aangesteld door het bestuur.

  Kees van Ruitenburg

  Coördinator

  E-mail

  © VTV Lusthof