Tuinbegeleidingscommissie

Aan de tuin herkent men de bewoner...

Deze commissie heeft onder andere tot taak om het parkachtige karakter van Lusthof te bewaken. Dit gebeurt aan de hand van de binnen onze vereniging geldende basisregels, die u bij de aankoop van uw tuin heeft ondertekend. Maandelijks maakt de commissie een ronde over het complex en meldt eventuele opmerkingen over het onderhoud van uw tuin. Dit gebeurt door middel van een standaardbrief op basis van 7 punten. In deze brief staat vermeld, welke van de 7 punten op uw tuin van toepassing zijn. Deze punten zijn:

  • De tuin moet een open karakter hebben, want passanten moeten kunnen genieten van uw tuin.
  • De heg mag niet hoger zijn dan één meter en veertig centimeter breed.
  • De grond onder de heg moet onkruidvrij zijn
  • De over het pas hangende takken moeten worden gesnoeid
  • De buren mogen geen overlast ondervinden van onkruid in uw tuin
  • De tuin moet voorzien zijn van een hek en een nummer
  • Voor het kappen van bomen en plaatsen van schuren is een vergunning vereist

Een andere zeer belangrijke taak is het bezoeken van nieuwe tuinders, hen wegwijs maken, ondersteunen en mogelijk adviseren. 

Commissieleden

Als contactpersoon geldt de coördinator van de commissie die is aangesteld door het bestuur.

Mary Aleman-Jacobs

Coördinator

E-mail

© VTV Lusthof