De overdracht van uw tuin!

Zodra er een gegadigde is, treedt de onderstaande procedure in werking

Zodra er een gegadigde voor uw tuin is, wordt u door de Aan- en verkoopcommissie hiervan in kennis gesteld.

  • U wordt met de gegadigde in contact gebracht om tot een koopovereenkomst te komen.
  • Als u beiden een bedrag bent overeengekomen geeft u dat bedrag beiden afzonderlijk door aan de Aan- en verkoopcommissie.
  • De Aan- en verkoopcommissie controleert of de bedragen overeenkomen en als dat is gebleken geeft zij het bedrag door aan de secretaresse van de vereniging, die een rekening opmaakt voor de koper en een voor de verkoper. Hierbij vindt een verrekening plaats van de jaarnota.
  • Vóórdat de overdracht plaatsvindt stort de koper het bedrag op de rekening van de vereniging.
  • Nadat de overdracht heeft plaatsgevonden stort de vereniging het bedrag op de rekening van de verkoper.
  • Beide partijen tekenen een verkoopovereenkomst.Voor het nieuwe lid geldt:

Voor het nieuwe lid geldt:

  • U ontvangt geen statuten en huishoudelijk reglement van VTV Lusthof. Deze zijn te vinden op de website van de VTV lusthof. U tekent voor naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
  • U ontvangt een map met de nodige informatie van uw tuin.
  • U ontvangt de sleutels van uw tuin.
  • Let wel uw eerste jaar lidmaatschap geldt als een proeve van bekwaamheid, alvorens dit wordt omgezet tot een definitief lidmaatschap.