Verzekeringen

Wat te doen in geval van schade door storm of bij inbraak

  • In geval van inbraak (huisjes of vereniging) of schade door storm e.d. kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

  • U kunt het beste alles laten liggen zoals u het heeft aangetroffen.

  • Ingeval van inbraak/vandalisme zal de politie worden gebeld. Ingeval van schade door storm e.d., de verzekering.

  • In geval van inbraak/vandalisme wordt u aangeraden aangifte te doen. Dit kan ook via internet. De verzekering zal om een aangifte vragen.

  • Eventueel moeten noodreparaties verricht worden.

  • Indien u spullen mist, moet u hiervan een lijst opstellen en mogelijk de aankoopnota's verzamelen

Verzekering voor alle Vrijwilligers in Rotterdam (Maasstadpolis)

Vanaf 2018 zijn alle vrijwilligers in Rotterdam automatisch verzekerd onder de zogeheten Maasstadpolis. Wanneer een vrijwilliger voldoet aan de gestelde definitie van een vrijwilliger, zoals in bijgaande samenvatting van de polis, is deze vrijwilliger verzekerd. Aanmelden voor deze verzekering is daarom niet nodig. In deze samenvatting staat ook de te volgen procedure weergegeven in het geval u een beroep wilt doen op de Maasstadpolis. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze verzekering en er is geen sprake van een leeftijdsgrens.

Verder zijn van kracht de voorwaarden:

  • ZAV15
  • LVV15: rubriek 1 en rubriek 3

Tot slot attenderen wij u er op dat in het geval van aansprakelijkheidsverzekering en de persoonlijke eigendommenverzekering sprake is van een secundaire dekking en eventuele eigen verzekeringen van een vrijwilliger voor gaan.