Huisjes die ter overname zijn.

Actueel overzicht van de beschikbare tuinen.

Het complex van vtv Lusthof telt zo'n 142 tuinen. Met regelmaat wisselen tuinen van eigenaar.

Er zijn momenteel geen tuinen beschikbaar...

Regelmatig worden er via deze site tuinen aangeboden. Zorg dat u aspirant lid wordt en lees intussen uw rechten en plichten. Download ter informatie ook het
huishoudelijk reglement.

Bekijken

VTV Lusthof
Plattegrond ter oriëntatie

Overzicht van het complex van VTV Lusthof met daarop aangegeven de straatnamen en tuinnummers.

Bekijken

© VTV Lusthof