Reductieregeling grondhuur...

Wie komt in aanmerking en hoe aan te vragen.

Betreft: Uitvoering reductieregeling volkstuinders 2020

Ook in 2021 kunnen volkstuinders met een laag inkomen weer in aanmerking komen voor reductie op de grondhuur van hun tuin in 2020. Dit op basis van het besluit van de gemeenteraad van 30 november 2017 waardoor de uit 1974 stammende reductieregeling voor volkstuinders met een laag inkomen gehandhaafd blijft. Deze regeling betreft de gebruikers van verblijfstuinen en dus niet van nutstuinen.

Mochten uw leden in aanmerking willen komen voor een korting op de grondhuur 2020 dan kunnen zij terecht bij de volgende (email-) adressen:

In dit geval moeten zij de navolgende gegevens opsturen:

  • Een ingevuld aanvraagformulier reductieregeling volkstuinders, zie bijlage.
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart)
    (De reductieregeling geldt alleen voor tuinders die officieel in Rotterdam wonen.
    N.B.: een inschrijving op een volkstuin geldt niet als zodanig).
  • Kopie originele factuur 2020 van de volkstuinvereniging met juiste tenaamstelling, tuinnummer en oppervlaktemaat.
  • Kopie jaaropgave belastingdienst van het jaarinkomen. Dit mag over 2020 niet hoger zijn dan € 17.300.
  • Een geldig bankrekeningnummer met juiste tenaamstelling waarop de korting gestort kan worden.
  • Kopie toekenningsformulier van de huur- en/of zorgtoeslag 2020.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 15 november 2021.
Dan wordt de reductie nog in 2021 uitgekeerd.