Reductieregeling grondhuur...

Wie komt in aanmerking en hoe aan te vragen.

De Gemeente Rotterdam laat het volgende weten:
De gemeenteraad heeft in november 2017 besloten dat de uit 1974 stammende reductieregeling voor volkstuinders met een laag inkomen blijft gehandhaafd. ln het verleden werd dit via de Rotterdamse Bond van Volkstuinders aangevraagd. Dat is nu niet meer mogelijk.

Volkstuinders die in aanmerking willen komen voor een korting op de grondhuur over 2018 kunnen langsgaan bij de volgende loketten:

  • Vraagwijzer Charlois (Annie M.G. Schmidtplein 16) of
  • Vraagwijzer Overschie (Burgemeester Baumannlaan 178).

ln beide gevallen moet u beschikken over de volgende gegevens:

  • Een ingevuld aanvraagformulier reductieregeling volkstuinders, download deze hier.
  • Kopie geldig identiteitsbewijs (Paspoort, lD-kaart). De reductieregeling geldt alleen voor tuinders die officieel in Rotterdam wonen. N.B.: een inschrijving op een volkstuin geldt niet als zodanig.
  • Kopie originele factuur 2018 van de volkstuinvereniging met juiste tenaamstelling, tuinnummer en oppervlaktemaat.
  • Kopie jaaropgave belastingdienst van uw jaarinkomen. Dit mag over 2018 niet hoger zijn dan € 17.300.
  • Een geldig bankrekeningnummer met juiste tenaamstelling waarop de korting gestort kan worden.
  • Ook dient u een toekenningsformulier van de huur- en/of zorgtoeslag 2018 te kunnen overleggen.

Naast de kopieën dienen ook de originele documenten meegenomen te worden.

De hoogte van de reductie bedraagt over 2018 net als in de voorgaande jaren € 0,37 op de huurprijs per vierkante meter. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 25 november tot en met 12 december 2019.