Voorbereidingen op het seizoen bij de kweekkas

Zondag 3 maart 2019

Het mooie weer in de laatste week van februari gaf voor medewerkers van de kweekkas aanleiding om de kleine kas te verplaatsen. Dit ter voorbereiding op misschien wel weer een lange droge zomer.

Lees meer

Start werkzaamheden A16 Rotterdam

Dinsdag 5 februari 2019

Bouwcombinatie De Groene Boog start met de aanleg van de A16 Rotterdam. Om de aanleg van de nieuwe rijksweg te realiseren is het noodzakelijk groen binnen de tracégrenzen te verwijderen. Dit wordt gefaseerd uitgevoerd. Er wordt gestart met het verwijderen van groen in het Lage Bergse Bos en bij de kruising van de N471/N209.

Terugkoppeling buurtbijeenkomsten nov-dec-2018

Komende informatiebijeenkomsten 2019

Naar de Nieuwsbrief van Rijkswaterstaat

JAAROVERICHT 2018

Zondag 20 januari 2019 

Als u de nieuwjaarsreceptie van 12 januari 2019 hebt begewoond, dan hebt u van de voorzitter David de Glint kunnen horen dat er door Sijmen Aleman een speciale digitale versie van de Lusthofbode is vervaardigd in de vorm van een JAAROVERZICHT 2018. Het is samengesteld vanuit nieuwsbrieven van het afgelopen jaar en foto's die tijdens het afgelopen seizoen zijn gemaakt.

Leden en belangstellenden kunnen de Bode hier downloaden.
Wij wensen iedereen veel leesplezier

Download JAAROVERZICHT 2018

NIEUWJAARSWENSEN 2019

Zaterdag 12 januari 2019 - 15:00-17:00 uur

Zaterdag 12 januari a.s. bent u van harte uitgenodigd om in ons verenigingsgebouw het nieuwe jaar in te luiden.
 
2018 is een jaar waarin Lusthof veel nieuwe leden heeft mogen begroeten. De nieuwjaarsborrel is dan bij uitstek een gelegenheid om met elkaar kennis te komen maken, onder het genot van een hapje en een drankje. 
Dus iedereen van harte welkom, oud en nieuw!

Zie ook de AGENDA

Is uw tuin ook klaar voor de winter?

1 december 2018

Het water is afgesloten het hek is op slot; VTV Lusthof houdt een winterslaap.
Tot aan het volgende voorjaar en het nieuwe tuinseizoen liggen de activiteiten stil en wachten we af tot aan het nieuwe seizoen. Of... toch niet helemaal.
Zijn er misschien nog onder u van wie de tuin nog niet geheel winterklaar is. In dat geval raden wij u aan dit snel te doen. Want, voor u het weet is uw tuin bedekt onder een pak sneeuw. Of komen we de winter weer door zonder sneeuw en ijs.
We gaan het zien.

Zo maak je een tuin winterklaar

Afsluiten water en verwijderen watermeters

Zaterdag 27 oktober 2018

Vanaf maandag 5 november 2018 zal het water op de tuinen afgesloten zijn tot in het nieuwe seizoen in 2019 de vorst het land weer uit is.
Controleer op lekkage nu er nog waterdruk is!!!!

Wij vragen nu EXTRA uw aandacht om het waterprotocol te lezen en te volgen omdat dit enigszins is gewijzigd.

Klik hier voor Waterprotocol versie 2.02

Vanaf nu vragen we u de kraan in de kraanput in de grond open te laten staan. Een aantal van u zal zeggen: “Hoezo, hij doet het nog goed. Ik heb er altijd goed voor gezorgd.” Ook uw kraan wordt een paar jaartjes ouder. Met de jaren komen de gebreken. Om te voorkomen dat het de uwe is die plotsklaps vervangen moet worden, door te lang gebruikt te zijn, stoppen we met het gebruiken van deze kranen en wordt de kogelstopkraan direct voor uw meter de tijdelijke hoofdkraan!

Leden blijven aan het eind van het seizoen, zoals gebruikelijk, verantwoordelijk voor de staat van de put en dat de hoofdkraan open blijft en het aftapkraantje dicht. De waterleidingen in het huisje (na de meter) blijven uiteraard ook onder de verantwoordelijkheid van u als tuinlid vallen.

Alvast bedankt voor uw medewerking,

Henny Reinders
Namens de Technische Commissie
VtV Lusthof

Nieuwsbericht Rijkswaterstaat