Deelgebied Intermezzo - Werkzaamheden A16 rondom Schiebroekse Park

December 2020

Deelgebied Intermezzo is een afwisselend gebied met polders, parken, sportterreinen, de HSL en Randstadrail, woningen en lokale wegen als de N471 en Ankie Verbeek-Ohrlaan. De komst van de A16 Rotterdam wordt aangegrepen om de aangrenzende gebieden op een betere manier met elkaar te verbinden dan nu het geval. De A16 is straks vanuit de omgeving Intermezzo niet direct te zien. Vanaf de kruising met de spoorlijnen van de HSL en Randstadrail richting de Ankie Verbeek-Ohrlaan wordt de A16 Rotterdam ingepakt met grondwallen van 4.5 m hoog. De grondwallen schermen de omgeving ook af voor geluid van de nieuwe rijksweg. Ter hoogte van het huidige BP tankstation dat weggaat, komt een recreaduct: een fiets- en wandelpad en faunaverbinding.

Bekijk hier de projectkaart

Webinar 'Bouw Rottemerentunnel' - maandag 26 oktober a.s.

Nieuwsbrief A16 - Rijkswaterstaat

Op maandag 26 oktober van 19.30-21.00 uur organiseren we een webinar. Tijdens deze online bijeenkomst kan je thuis vanaf je computer, tablet of telefoon enkele presentaties bijwonen over o.a. de bouwmethode van de Rottemerentunnel en de inpassing in het landschap. Via de chat-functie is het mogelijk om vragen te stellen. Aanmelden kan via onderstaande link. Na het webinar publiceren we een 'terugkijklink' op de website. Dus kan je er niet bij zijn dan is terugkijken op een later moment ook mogelijk. 

Meld je hier alvast aan voor het webinar.

Nieuwsbrief