Algemeen Werk Commissie

Vele handen maken licht werk en houden VTV Lusthof schoon en mooi

Algemeen werk
Onze VTV Lusthof valt qua complex onder de Gemeente Rotterdam. Daarom is het tevens een openbaar groengebied dat van zonsopgang tot zonsondergang voor iedereen toegankelijk is. Verschillende stukken grond van het complex zijn dus openbaar groen, waarvan de Gemeente Rotterdam als eigenaar van de grond voor wat betreft het onderhoud een deel voor haar rekening neemt. Zo worden periodiek het gras gemaaid en bepaalde bomen en struiken gesnoeid. Maar, ons complex kent daarnaast nog heel veel borders en stukken groen die het aanzien aantrekkelijk maken. Met name die gedeelten van het tuincomplex moet door de leden zelf worden onderhouden. Dit onderhoud wordt aangeduid met de naam: Algemeen Werk. 

Ploegendiensten
Om deze seizoengebonden werkzaamheden in goede banen te leiden, is het ledenbestand ingedeeld in 5 groepen. Elke groep verzorgt, afhankelijk van de weeromstandigheden, op 6 verschillende zaterdagen gedurende 3 uur bepaalde werkzaamheden en noodzakelijke klussen. In de wintermaanden ligt dit werk stil.
Het werk dat de ploegen ten uitvoer brengen, bestaat uit: het snoeien van openbaar groen in de vorm van heggen, struiken en bomen, het verzorgen van nieuwe aanplant vanuit de kweekkas en het onkruidvrij houden van de parkeerplaats en slootkanten. Door stormen aangebrachte schades worden opgeruimd, maar ook de buitenzijde van het verenigingsgebouw, de loods en andere opstallen vereisen onderhoud. Verder worden ook alle afvalbakken geleegd.
Voor elke zaterdag worden er prioriteiten gesteld en de noodzakelijke werkzaamheden en klussen geïnventariseerd. De groep wordt soms over verschillende kleinere ploegen verdeeld, waarna iedereen aan de slag gaat. Tussendoor wordt als afwisseling voor het harde werken en voor de gezelligheid een koffiepauze ingelast in de kantine. 

Verzuim en boete
Wanneer een lid onverhoopt niet kan door ziekte of afwezigheid op de datum dat zijn of haar groep algemeen werk heeft, dan moet dit op een andere zaterdag (eventueel in een andere ploeg) worden ingehaald. Op die manier leer je heel snel andere tuinders kennen en komt er een uitwisseling van kennis en stekjes tot stand.
Omdat je lid bent van een vereniging is het vanzelfsprekend dat je er werkzaamheden voor doet en dat is niet vrijblijvend. Evenals bij andere verenigingen zijn daar regels voor. Als je bijvoorbeeld in een jaar 6 keer niet bent geweest dan kun je rekenen op een substantiële boete én moet je bovendien het werk in een daaropvolgend jaar inhalen. Kom je aan het eind van het seizoen niet aan de verplichte 18 uren, dan wordt op de jaarrekening een boetebedrag vermeld, dat door de ALV is bepaald.

Commissieleden

Als contactpersoon geldt de coördinator van de commissie die is aangesteld door het bestuur.

Complexonderhoud A

Jonny Hertstein
tuin 60

Ploegbaas

E-mail

Complexonderhoud B

Hanifi Sagir
tuin 110

Ploegbaas

E-mail

Complexonderhoud C

Marius Last
tuin 57

Ploegbaas

E-mail

Complexonderhoud D

Carola Machwirth
Coördinator

Ploegbaas

E-mail

© VTV Lusthof