Vanuit VTV Lusthof zijn nog geen lezingen of excursies aangemeld

Seizoen 2022

Voorgaande seizoenen zijn er met regelmaat lezingen en excursies gehouden. 
De activiteitencommissie is belast met de organisatie hiervan. Enerzijds gebeurt dit door het uitnodigen van sprekers, anderzijds op basis van initiatieven vanuit de leden van onze tuinvereniging zelf.

Tot op heden is er nog geen programma vastgesteld. Mochten er onder onze tuinleden ideeën leven die hiervoor in aanmerking komen, dan kunt u contact opnemen met de activiteitencommissie van VTV Lusthof.

Klik hier voor het verzenden van een e-mailbericht

© VTV Lusthof