Tuintaxatieprocedure

Werkzaamheden, inhoud, rechten en plichten

Werkzaamheden commissie.
Het vaststellen van de waarde van een tuin bij vertrek van een tuinlid, zodat overdracht kan plaatsvinden.

Procedure:

  • Na aanmelding aan het bestuur wordt de taxatiecommissie ingeschakeld. Deze zorgt dat het taxatierapport wordt opgemaakt in een periode van vier weken van aanmelding tot afsluitend rapport.
  • Zowel in het weekend als daarbuiten wordt getaxeerd in de periode van 1 april tot 1 oktober. Buiten deze periode is de beplanting niet goed te taxeren.
  • Tijdens het taxeren is de tuineigenaar niet aanwezig, om alle schijn van partijdigheid te vermijden.
  • Bij ernstige verwaarlozing, d.w.z. dat geen enkel onderhoud is gepleegd, het begrip verzorgde tuin niet van toepassing is en er ernstige overlast is voor buurtuinen, wordt de verkoper schriftelijk door het bestuur meegedeeld dat hij gelegenheid krijgt de tuin taxeerbaar te maken binnen een nader te bepalen termijn. Geeft hij hieraan geen gehoor, dan vindt geen taxatie plaats.
  • Het taxatierapport wordt doorgegeven aan het bestuur dat voor de overdracht zorg draagt. Mocht het vertrekkende tuinlid bezwaar aantekenen, dan is een hertaxatie mogelijk door de RBvV.

Inhoud taxatierapport.
De aanwezige beplanting wordt genoteerd en de prijs wordt vastgesteld aan de hand van een standaardprijslijst.

  1. Bestrating. Harde materialen in de vorm van tegels, terras etc. Losse stapels tegels en stenen worden niet berekend. Tegels langs de slootrand zijn niet toegestaan.
  2. Vaste planten, struiken en bomen. In ogenschouw wordt genomen de bestede zorg, bijv. aan bomen en struiken die regelmatig gesnoeid zijn. De plantafstanden en diversiteit spelen een rol. Bij vaste planten worden bollen en knollen niet berekend. Bij coniferen spelen soorten, kleur en vorm een grote rol. Er mogen niet teveel bruine delen in voorkomen, anders wordt niet berekend. Zieke bomen moeten verwijderd worden door het vertrekkende tuinlid, ter voorkoming van besmetting van andere tuinen.
  3. Nutstuin. Vruchtbomen worden getaxeerd w.b. onderhoud en geschatte leeftijd. Aandacht wordt besteed aan infectieziekten zoals bijv. loodglans. Kleinfruit, bijv. bessen, en druif worden berekend, moestuingewassen niet.
  4. Diversen. Eenjarigen en planten in bakken worden niet berekend. Het gazon wordt bekeken op onkruid en onderhoud. Beplanting op de tuingrens wordt niet berekend evenmin als daar geplaatste schuttingen die niet zijn toegestaan.

Rechten en plichten.
De taxatiecommissie kijkt altijd naar het geheel van de tuin en laat meewegen hoeveel zorg eraan is besteed. Dat kan resulteren in een hogere berekening op onderdelen. Er wordt extra opgemerkt wat de indruk van de tuin is en daar kan een komend tuinlid op afgaan.

Als er sprake is van te hoge hagen, niet toegestane erfafscheidingen, verzakte paden, achtergelaten afval of onoordeelkundig gebruik van bestrijdingsmiddelen (verziekte grond) wordt een advies gegeven deze zaken eerst naar behoren te regelen.
Het tuinlid heeft altijd de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het rapport en een hertaxatie aan te vragen bij de RBvV. Dit is niet kosteloos.

Na ontvangst van het rapport heeft de zittende tuineigenaar de plicht de tuin bij te houden tot hij daadwerkelijk is overgedragen.