De overdracht van uw tuin!

Zodra er een gegadigde is, treedt de onderstaande procedure in werking

Zodra er en gegadigde voor uw tuin is, zal de secretaris u en de gegadigde schriftelijk in kennis stellen van de datum waarop de overdracht zal plaatsvinden.

  • U wordt met de gegadigde in contact gebracht voor het afhandelen van de betaling van opstallen en tuin volgens het taxatierapport nog vóór de overdracht plaats vindt.
  • Bij de overdracht vindt een verrekening plaats van de jaarnota.
  • Beide partijen tekenen een verkoopovereenkomst.
  • De gebruiksovereenkomsten voor de Rotterdamse bond worden getekend.

Voor het nieuwe lid geldt:

  • U ontvangt geen statuten en huishoudelijk reglement van VTV Lusthof. Deze zijn te vinden op de website van de VTV lusthof. U tekent voor naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
  • De mogelijkheid van partnerlidmaatschap wordt besproken en eventueel ook afgesloten.
  • U ontvangt een map met de nodige informatie van uw tuin.
  • U ontvangt de sleutels van uw tuin.