Herinrichting van het Schiebroekse Park i.v.m. werkzaamheden A16 - N209

juni 2021

De noordrand van het Schiebroeksepark wordt opnieuw ingericht. Deze noordrand omvat het deel vanaf  V.O.C., Volkstuinvereniging Lusthof en Pluktuin Natuurtalent Rotterdam tot aan de noordelijker gelegen (toekomstige) Ratelaarweg.
Lees het Programma van eisen Noordrand Schiebroeksepark
Onder punt 3 van de uitgangspunten is het volgende opgenomen:

  • Behoud van de groene rand rond Pluktuin Natuurtalent, V.O.C. en Volkstuinvereniging Lusthof
    De groene rand rond deze verenigingen heeft een kwalitatieve groene en dichte uitstraling en zorgt er bovendien voor dat ongewenste gasten worden geweerd. Het behoud van deze groene rand is daarom van groot belang.

Naar de projectomschrijving Rijkswaterstaat

Deelgebied Intermezzo - Werkzaamheden A16 rondom Schiebroekse Park

December 2020

Deelgebied Intermezzo is een afwisselend gebied met polders, parken, sportterreinen, de HSL en Randstadrail, woningen en lokale wegen als de N471 en Ankie Verbeek-Ohrlaan. De komst van de A16 Rotterdam wordt aangegrepen om de aangrenzende gebieden op een betere manier met elkaar te verbinden dan nu het geval. De A16 is straks vanuit de omgeving Intermezzo niet direct te zien. Vanaf de kruising met de spoorlijnen van de HSL en Randstadrail richting de Ankie Verbeek-Ohrlaan wordt de A16 Rotterdam ingepakt met grondwallen van 4.5 m hoog. De grondwallen schermen de omgeving ook af voor geluid van de nieuwe rijksweg. Ter hoogte van het huidige BP tankstation dat weggaat, komt een recreaduct: een fiets- en wandelpad en faunaverbinding.

Bekijk hier de projectkaart