VTV Lusthof valt binnen de contouren van Rotterdam-The Hague Airport

Maandag 29 juli 2019

Geen bedreiging voor VTV Lusthof
Dankzij de ligging van ons volkstuincomplex, dat in de aanvliegroute ligt van het vliegveld Rotterdam - The Hague Airport en daarmee dus binnen de contouren valt van de luchthaven, is er geen sprake van een directe bedreiging i.v.m. woningbouw.
Binnen de contouren van de luchthaven en de aanvliegroute is namelijk geen woningbouw toegestaan. Wat betekent dat onze tuinvereniging voor wat betreft staduitbreiding voorlopig buiten de gevarenzone blijft.

ca. 9 Volkstuin Verenigingen in Rotterdam bedreigd door woningbouw

Maandag 29 juli 2019

AVVN geeft noodsignaal af en volgt de ontwikkelingen op de voet
De landelijke organisatie voor Samen Tuinieren wil van Rotterdam snel duidelijkheid over het tijdspad waarin bouwwethouder Bas Kurvers volkstuinen gaat offeren voor woningbouw.
In een brief aan het stadsbestuur zegt de overkoepelende vereniging van volkstuinders geschrokken te zijn van de bouwplannen van Rotterdam in het kader van de Strategische Verkenning Verstedelijking.
‘’Uit de kaarten die zijn bijgevoegd maken wij op dat zeker 9 volkstuinverenigingen die deel uitmaken van onze organisatie bedreigd worden door deze plannen. Dit is ongeveer een kwart van het totaal aantal volkstuinverenigingen in Rotterdam’’, aldus het AVVN.