Nee! Dit is geen 1 april grap.

Pasen valt dit jaar op 1 en 2 april en op 1 april vieren we het traditionele paasfeest op VTVT Lusthof.
Dus kom jij ook paaseieren zoeken?

Bekijk de hiernaast afgebeelde uitnodiging en meld je voor 25 maart a.s. aan door een mail te sturen aan activiteiten@vtvlusthof.nl