De Bouwvergunning

Lees hier alles over de toestemming om te bouwen

  • Voor het bouwen, verbouwen, wijzigen, vervangen enz. van alle op uw tuin aan te brengen of aangebrachte bouwwerken is altijd toestemming van het bestuur en een bouwvergunning vereist af te geven door de RBvV, waarvoor legeskosten aan de gemeente en behandelingskosten aan de Rotterdamse Bond betaald moeten worden.
  • Voor de bouwvergunning zijn speciale formulieren bij het bestuur verkrijgbaar en moeten tevens tekeningen in 3-voud worden overlegd.
  • De tekeningen en het formulier moeten bij het bestuur worden ingediend in een voldoende gefrankeerde enveloppe waarna deze, na ondertekening voor gezien door de secretaris, door de Rotterdamse Bond, moet worden goedgekeurd, alvorens u met de bouw kunt aanvangen.
  • Voor deze procedure dient u tussen de 4 en 6 weken uit te trekken alvorens u de bouwvergunning in huis heeft. Tot die tijd moet u wachten met bouw.
  • Het zich beroepen op bestaande situaties, die afwijken van de huidige voorschriften, is niet mogelijk.
  • Bij het niet nakomen van verplichtingen dan wel bij het in strijd handelen met de bouwvoorschriften, kunt u actie verwachten van het bestuur, de RBvV en de gemeente, waarbij het afbreken van het gebouwde en het terug brengen in de oude situatie afgedwongen kan worden.
  • Naast de voorschriften zijn er dan nog het huishoudelijk reglement van de vereniging en de besluiten die tijdens de ledenvergaderingen zijn genomen, zodat het niet altijd zo is, dat wat de gemeente in de voorschriften toestaat ook bij onze vereniging is toegestaan.